Utan data är du bara ännu en person med en åsikt.

”Utan data är du bara ännu en person med en åsikt.” – W. Edwards Deming

Tre av tio små- och medelstora företag mäter inte effekterna av sin marknadsföring. 52% saknar en marknadsstrategi. (Eniro 2016) Med hjälp av relativt enklare verktyg, som Google Analytics och Google Search Console, kan du agera utifrån fakta istället för åsikter.