Tvätteriförbundets uppdrag är att genom utbildning och information bidra till en ökad tillväxt i marknaden och därigenom främja tvätterinäringen i Sverige.  Som en service till sina medlemmar lanserar man nu portalen Tvättlinan – en interaktiv plattform med erbjudanden, nyheter och dialog.

Tvättlinan kan förbundets leverantörsmedlemmar och samarbetspartners publicera erbjudanden, inbjudningar och nyheter som tvätterimedlemmarna kan ta del av. Genom medlemskatalogen kan medlemmarna hitta och kommunicera med varandra. 

Med Tvättlinan vill vi kunna öka interaktionen mellan våra medlemmar. Samarbetet med Duse Media har varit innovativt och värdeskapande, säger Daniel Kärrholt, förbundsdirektör på Sveriges Tvätteriförbund.

Det har varit stort fokus på användarvänlighet, enkelhet och en design som speglar branschens ambitioner inom hållbar utveckling och miljö.

Samarbetet fortsätter

Utöver medlemsportalen Tvättlinan har samarbetet med Duse Media också utmynnat i en sajt för Tvätteriförbundets Branschrapport 2018, infographics och en hel del aktivitet i sociala medier och i nyhetsbrev. Vi ser fram emot ett minst lika produktivt år 2019!